Het centrum voor luistertherapie is gesloten.

Ben je een collega en geïnteresseerd in een samenwerking voor onze leads? Neem dan contact op via dit contact formulier.

Het ontstaan van luistertherapie

Je spreekt zoals je hoort" Top

Je "spreekt" zoals je "beluistert". Slechts de tonen/de frequenties die het oor waarneemt, hoor je terug in je eigen stem. Je spreekt zoals je het hoort. Met andere woorden: als je niet alle tonen hoort en dus onduidelijk spreekt, zal de boodschap op gehoor als een "brij" (= onduidelijk) binnenkomen. De toon / intonatie waarmee iemand spreekt, geeft veel informatie over een mens. In het beluisteren van de taal en in de auditieve informatieverwerking kan veel fout gaan.

Een mens kan zich bijv. afsluiten voor de taal, niet meer gericht zijn op taal en de spraak, bijvoorbeeld doordat een mens emotionele gebeurtenissen (een echtscheiding, een overlijden of een tijdelijke scheiding van moeder, een verhuizing, een schoolwisselingen, een geboorte ect. ect.) heeft meegemaakt en deze gebeurtenissen nog niet heeft verwerkt. Dit kan problemen geven op sociaal en/of emotioneel gebied.

Alfred A. Tomatis (K.N.O.-arts in Parijs) heeft een "psycho-audio-fonologische training" ontwikkeld om de beluistervaardigheid opnieuw te ontwikkelen/te herstellen en om mensen met dyslexie, NLD, ADHD, autisme, ADD en sociaal emotionele problemen te helpen.

Alfred A. Tomatis Top

Alfred Angelo August Antoon Tomatis is in Nice geboren op 1 januari 1920. Hij was dokter in de geneeskunde van de Faculteit van Parijs, neus-, keel- en orenspecialist en specialist in gehoor- en spraakstoornissen. In 1945 werd Alfred Tomatis geconfronteerd met 3 groepen van mensen die hij als KNO - arts onderzocht. Een van de drie groepen waren beroepszangers, die na enkele jaren last kregen van hun stem. Ze slaagden er niet meer in een volledige groep harmonische klanken te produceren en zongen dus vals. De tweede groep mensen die Alfred Tomatis onderzocht waren werklieden van luchtvaartwerkplaatsen of van het Arsenaal van Parijs, die door hevig lawaai doof waren geworden. Zij vertoonden tevens depressieve verschijnselen. Als derde groep onderzocht hij piloten. Alfred Tomatis zocht naar een onderzoeksmiddel waarbij op objectieve wijze het gehoor van die mensen bepaald of gemeten kon worden om zo hun klachten te onderzoeken.

Met dit onderzoek als basis heeft Alfred Tomatis de afgelopen 50 jaar het verband bestudeerd tussen horen, luisteren, de stem, het lichaam en de geest. Op basis van zijn theorieën heeft Tomatis de:

"Psycho- Audio- Fonologie" ontwikkeld: een methode om het beluistervermogen te verbeteren en/of te herstellen m.b.v. een apparaat (het "Elektronische oor").


Horen, maar vooral ook beluisteren, is de basis van communicatie met jezelf en met anderen. Het oor kan goed functioneren, maar iemand kan toch slecht luisteren. Het oor hoort altijd, onbewust en passief. Luisteren doe je bewust en actief. Goed beluisteren is van groot belang voor ons functioneren. Luisteren betekent: de wens om te communiceren. Het activeert de hele mens (d.m.v. goede lichaamshouding, motoriek, gezichtsuitdrukking, opmerkzaamheid, concentratie, alertheid).

De Tomatis methode Top

In 1957 werden de ontdekkingen van Alfred A. Tomatis wetenschappelijk geaccepteerd door de Wetenschappelijke Academie van Parijs en vastgelegd in 3 Tomatis-wetten:


  1. Een stem bevat slechts die frequenties, die het oor waarneemt.

  2. Geeft men het oor de mogelijkheid, niet of niet correct waargenomen frequenties weer goed te horen, dan verschijnen deze frequenties ook weer in de stem, direct en onbewust.

  3. De over een bepaalde periode voortdurend herhaalde akoestische stimulatie brengt een blijvende verandering van het gehoor en de spraak tot stand.

Aan de hand van deze 3 wetten heeft Tomatis een apparaat ontwikkeld om te bereiken, dat de niet of niet correct waargenomen frequenties weer goed worden gehoord. Dit apparaat is het "Elektronische oor". Door dit luisteren naar muziek via het electronisch oor gedurende een aantal periodes te herhalen worden stoornissen in het beluistervermogen opgelost en ontstaat een blijvende verandering in de auditieve ontwikkeling, de taal- en spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de concentratie, het werktempo, etc.
Luistertherapie herstelt het gehoor zodanig, dat de weggedrukte geluidsfrequenties na behandeling weer gehoord worden (en ook weer in je stem uitgedrukt worden).